Preview Mode Links will not work in preview mode

Legal Aliens Podcast


Mar 25, 2013

I denna episod, Krista berättar om sin kärlek till Alexander Skarsgård och hennes perfekt bröllop i heliga gångarna av IKEA. Vi diskuterar också ologiska och sjuka genomtänkt Legall Aliens fäste konkurrens.

Den rättsliga Aliens podcast är skriven och presenteras av Ben Kent, Richard Simons och Krista Ristinen, och produceras och redigeras av Ben Kent.

Berättarröst från Peter Baker.

Den juridiska Aliens Theme Tune skrevs och utförs av Neil knapp

Annan musik i detta är programmet tillhandahålls av - Mevio s musik Alley & FreeStockMusic.com.

Vill du vara med i det roliga? 

Vi vill gärna höra från dig: Ring vår röstbrevlåda linje på 951-ALIENS-1  (951-254-3671 eller (001) 951-254-3671 från Storbritannien), maila oss: studio@legalalienspodcast.com, Följ Oss på twitter @ legalaliens eller gå med i vår Facebook-sida.