Preview Mode Links will not work in preview mode

Legal Aliens Podcast

Mar 25, 2013

I denna episod, Krista berättar om sin kärlek till Alexander Skarsgård och hennes perfekt bröllop i heliga gångarna av IKEA. Vi diskuterar också ologiska och sjuka genomtänkt Legall Aliens fäste konkurrens.

Den rättsliga Aliens podcast är skriven och presenteras av Ben Kent, Richard Simons och Krista...


Mar 10, 2013

In this episode, we are joined by special guest Lindsay Paetznick who tells us about her unique brunch experience in Wisconsin.

Also in this Episode we talk about Richards latest bout of being stupid for Charity, British Porn, and Whether it is possible to have a Vampire Zombie.

The Legal Aliens podcast is Written and...